PARKOLÓBÉRLETEK VÁSÁRLÁSA

Bérletvásárlási tudnivalók: 

A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. a jogosultak köre szerint két típusú bérletet forgalmaz :

 1. Lakossági kedvezményes parkolóbérlet természetes személyek részére
 2. Havi bérletek természetes személyek vagy vállalkozások, szervezetek részére

Lakossági kedvezményes parkolóbérlet természetes személyek részére:

A bérlet kiadása szigorú feltételekhez kötött: kizárólag a fizetőparkolási övezetben lakó, állandó lakóhellyel és saját tulajdonú járművel rendelkező természetes személyek részére biztosítja az ingyenes parkolást évenkénti regisztráció és kezelési költség megfizetése ellenében.

 • Érvényessége: a kiadás évében az adott év december 31. napjáig
 • Türelmi ideje: a tárgyévet követő év január 31.-ig kell a regisztrációt meghosszabbítani
 • Egy háztartásban legfeljebb 2 db bérlet adható ki.
  • az első jármű regisztrációs díja kedvezményes (1.500 Ft/tárgyév)
  • a második jármű regisztrációs díja a normál díjövezetben 4.000 Ft, a kiemelt díjövezetben 5.000 Ft tárgyévenként
 • A bérlet kizárólag forgalmi engedély és lakícmkártya – speciális esetekben gépjármű törzskönvy – egyidejű bemutatása ellenében igényelhető, más dokumentum nem fogadható el!
 • A bérlet autó csere esetén év közben is átírható másik járműre, de a teljes regisztrációt újból végig kell vinni (összes fent felsorolt irat újbóli bemutatása szükséges)
 • Az átírás díjköteles: 1.500 Ft/alkalom

Mikor válhat szükségessé a gépjármű törzskönyv bemutatása is?

Abban a ritka esetben, amikor a jármű forgalmi engedélyéből nem lehet megállapítani az igénylő tulajdonjogát:
a forgalmi engedélyben egy ideje már csak az üzembentartó nevét tüntetik fel, ami nagyrészt a tulajdonossal egyezik meg, de vannak ettől eltérő esetek is.
Ilyen például amikor egy jármű magánszemély tulajdonosa a saját vállalkozása számára átengedi az üzemben tartás jogát, vagy amikor a jármű magánszemély tulajdonosa egy másik magánszemélyt jegyeztet be üzembentartóként. Ilyen esetekben a kedvezményes lakossági bérlet kiadásának regisztrációja során a forgalmi engedély, lakcímkártya és gépjármű törzskönyv egyidejű bemutatása szükséges!

Havi bérletek természetes személyek vagy vállalkozások, szervezetek részére:

Ez a bérlettípus haví díjas árazási konstrukcióban érhető el, amely díjazás eltér a magányszemélyek valamint a vállalkozások és szervezetek esetében.
A bérlet a két díjövezetben is eltérő árazású. A normál övezetben olcsóbb, a kiemelt övezetben valamivel drágágbb, de érvényes az alacsonyabb díjzövezetben is.

 • Érvényessége: a tárgyhónap utolsó napjáig
 • Türelmi ideje: a tárgyhónapot követő hónap 5.-ig napjáig
 • Több havi bérlet is megváltható egyszerre, de legfeljebb az adott év december 31. napjával bezárólag
 • A bérlet kizárólag forgalmi engedély bemutatása ellenében igényelhető, amennyiben még nem vásárolt az adott rendszámra korábban bérletet. Más dokumentum nem fogadható el!
  • Vállalkozás vagy szervezet tulajdonában lévő járművek esetében a forgalmi engedély bemutatása nem szigorú feltétel
 • Rendszámváltozás esetén az új forgalmi engedély bemutatása kötelező

 

 • Két típusú bérlet rendelhető ezen az oldalon, kérjük az Önnek megfelelőt válassza
 • Általánosan a havi bérletek érvényessége: minden tárgyhónap első napjától az azt követő hónap 5. nap éjfélig használhatóak parkolásra, a rajta feltüntetett rendszámú járművel
 • Egy tárgyi hónapnál rövidebb időszakra bérlet nem váltható!
 • Tárgyéven belül, az adott év december 31. napjáig tetszőleges időszakra válhatóak a bérletek.
 • Első bérlet megvásárlásakor a jármű forgalmi engedélyének bemutatása szükséges!
 • Lakossági célú bérletek (“sárga” bérlet): A bérletet kizárólag a parkolási rendeletben meghatározott parkolási övezetben állandó lakcímmel – hivatalos nevén: lakóhellyel rendelkező magánszemélyek igényelhetik, amennyiben a jármű forgalmi engedélyében feltüntetett tulajdonosi vagy üzemben tartói joggal rendelkeznek. Az ügyintézéshez és a megújításhoz minden esetben szükséges a forgalmi engedély és a lakcímkártya bemutatása! A lakossági célú bérletek érvényessége: tárgyév december 31. napja.  Legkésőbb a tárgyévet követő év január 31. napjáig a bérleteket meg kell újítani. Ebben az időszakban a parkolóőr elfogadja, de kizárólag abban az esetben, ha a bérlet láthatóan ki van helyezve a szélvédő mögött!

HAVI (TÖBB HAVI) PARKOLÓBÉRLETEK VÁSÁRLÁSA

LAKOSSÁGI INGYENES PARKOLÓBÉRLETEK ÉVES REGISZTRÁCIÓJA, MEGÚJÍTÁSA

A bérletek vásárlása és megújítása szigorú feltételekhez kötött:

 1. A kedvezményt csak természetes személyek vehetik igénybe (vállalkozás, egyéb szervezet nevén bejegyzett autóra nem adható)
 2. A kedvezményt csak a parkolási övezetben található ÁLLANDÓ lakóhelyre bejelentkezettek kaphatják (tartózkodási hely, ideiglenes lakcím nem elegendő)
 3. A kedvezményt igénybe vevő személynek a gépkocsi forgalmi engedélyében tulajdonos vagy üzemben tartó jogcímmel kell rendelkeznie. A tulajdonjog igazolására a pjármű törzskönyvre is szükség lehet, amennyiben a tulajdonjog a forgalmi engedélyben nem szerepel.
 4. A forgalmi engedély és a lakcímkártya bemutatása minden esetben és minden alkalommal szükséges! A törzskönyvé csak a 3. pontban szereplő esetben. E dokumentumok hiányában a bérletet a Vagyonkezelő Zrt. nem adja ki!
 5. A bérlet INGYENES parkolásra jogosít, és a kiadása minden évben egyszeri regisztrációt igényel. A regisztráció rendkívül alacsony díját önkormányzati rendelet határozza meg. A regisztrációs díj nem időarányos! Összege nem függ attól, hogy az adott évben mennyi idő telt el, vagy mennyi van még hátra december 31.-ig. Ezért bármilyen okból történő esetleges rendkívüli ingyenes parkolási időszak bevezetése miatt sem lehet december 31. után a következő tárgyévre az érvényességét meghosszabbítani.
 6. Egy lakcímre (háztartásra) maximum 2 db gépkocsira igényelhető az ingyenes parkolás. Az első regisztráció minden esetben alapdíjon történik (1.500 Ft) , a második autót emelt díjon regisztráljuk, melynek összege függ a lakás földrajzi elhelyezkedésétől a fizető övezeti zónán belül (normál övezetben 4.000 Ft, kiemelt övezetben: 5.000 Ft).
  A több járműves regisztrációk esetében kérjük, hogy lehetőség szerint egy időben rendeljék meg. A regisztrációk megújításakor az előző évi állapot szerint tekintjük a sorrendet, kivéve, ha az autók száma újból 1 db/háztartásra változna pl. az egyik autó eladása miatt.

Kérjük, hogy az alábbi úrlapot töltse ki, majd várja meg az automatikus visszaigazolást.  Ha ez esetleg nem érkezne meg 1 órán belül, kérjük ellenőrizze a levelezőrendszerében a SPAM, vagy más néven “levélszemét” mappát is! Ha itt sem talál választ, akkor előfordulhat, hogy nem kaptuk meg kérelmét. Ez esetben javasoljuk, hogy próbálja meg újra elküldeni. Az automatikus válaszüzenet nem jelenti a megrendelés elfogadását, az csak egy technikai üzenet. A feldolgozást kézzel végezzük, ezért 1-2 munkanap is lehet, mire megkapja a számlát, ezért célszerű a meglévő bérletének lejárata előtt elindítani a regisztrációt!

Segítség a forgalmi engedély és a lacímkártya fényképezéséhez vagy szkenneléséhez:

Forgalmi engedély első oldala

(Minden, első esetben regisztrálásra kerülő gépjárműhöz szükséges!)

Lakcímkártya első oldala (kizárólag kedvezményes lakossági bérletekhez!)
A VÁSÁRLÓ ADATAI:
Erre a névre készítjük a számlát, ha másként nem rendelkezik a következő lehetőségek során

Irányítószám; település; utca; házszám

Nem szükséges megadni, de megkönnyíti az ügyintézést probléma esetén.


Csak akkor töltse ki, ha a számlázási cím nem egyezik meg a fent megjelölt tulajdonos adataival! Vállalkozás, egyéni vállalkozó esetében szükséges az adószám feltüntetése is! Amennyiben nem ad meg adószámot, abban az esetben a számla arra a névre kerül kiállításra, amelyiket a rendszerben eredetileg nyilvántartjuk!

Ne töltse ki, ha nem vállalkozás, szervezet, egyéni vállalkozó vagy nem rendelkezik adószámmal!

Irányítószám; település; utca; házszám

Vállakozás, egyéni vállalkozó esetében szükséges az adószám feltüntetése is!

Tetszőleges formátmuban megadható. Külföldi rendszámot is elfogadunk! )Javasoljuk, hogy nagybetűvel, a betűket és a számokat kötőjellel elválasztva írja be. Pl: AAA-111 )

Akkor töltse ki, ha több autója van. (Legfeljebb 2 járműre adható ki ez a bérlet!)

A forgalmi engedély feltöltése minden esetben szükséges, függetlenül attól, hogy már vásárolt-e korábban bérletet vagy sem. A forgalmi engedélynek csak az első oldalát kell elküldeni, a rendszámmal és a tulajdonos adataival!

Ha 2 db autóra igényel bérletet, a 2. forgalmi engedély feltöltése is kötelező!

Ha 2 db autóra igényel bérletet, a 2. forgalmi engedély feltöltése is kötelező!

FONTOS: fel kell töltenie a forgalmi engedély mellett a lakcímkártyát, amennyiben lakossági (sárga) kedvezményes bérletet szeretne vásárolni vagy megújítani. Ez a bérlettípus egy tárgyévre szól, és kizárólag a parkolási zónán belül állandó lakcímmel rendelkező lakossági ügyfeleknek adható ki!

FONTOS: fel kell töltenie a forgalmi engedély mellett a lakcímkártyát, amennyiben lakossági (sárga) kedvezményes bérletet szeretne vásárolni vagy megújítani. Ez a bérlettípus egy tárgyévre szól, és kizárólag a parkolási zónán belül állandó lakcímmel rendelkező lakossági ügyfeleknek adható ki!

Válassza ki, hogy milyen bérletet szeretne! Ha a forgalmi engedélyben nem természetes személy szerepel, mint tulajdonos vagy üzemben tartó, abban az esetben csak közületi bérletet tudunk készíteni Önnek!

TÉRÍTÉSES PARKOLÁSRA JOGOSÍTÓ HAVI BÉRLET

Kiemelt övezetbe érvényes parkolási bérlet

Normál övezetbe érvényes parkolási bérlet

KIK KAPHATJÁK:

Minden gépkocsira igényelhető. Természetes személy tulajdonosok és egyéb szervezetek vagy vállakozások számára eltérő díjazással lehet megszerezni.
Egy havi vagy több havi időtartamra is vásárolható, de egy adott évben legfeljebb december 31.-ig terjedő időszakra, azaz legfeljebb összesen 1 – 12 havi tartamra.

A bérletek érvényessége: a tárgyhónap első napjától a következő hónap 5.-e éjfélig használhatók fel. A bérlet ára nem időarányosítható, és független a lejáratig hátralévő leparkolható időtartamtól!

Kérjük, hogy a mellékelt űrlap kitöltésével küldje el igényét:

 • A beérkezést és feldolgozást követően banki átutalásos számlát küldünk a megadott e-mail címére 1-2 munkanapon belül
 • Papír alapú bérletet nem készítünk, elektronikus ellenőrzés van a parkolókban rendszám alapján
 • A befizetéseket nem igazoljuk vissza, ha mégsem érkezne meg számlánkra, felvesszük Önnel a kapcsolatot!

Minden csillaggal jelzett mező kitöltése kötelező! Kérem figyelmesen olvassa el a magyarázatokat, mielőtt kitölti az űrlapot!


Amennyiben első vásárló, kérjük, hogy készítsen fényképet a forgalmi engedélyről, valamint egyes kedvezményes bérletek esetében a lakcímkártyáról a képen látható módon, majd a megfelelő helyen töltse fel az alábbi űrlapon.

Így fényképezze le a forgalmi engedély első oldalát:

(Minden, első esetben regisztrálásra kerülő gépjárműhöz szükséges!)

KÖZTERÜLETI TÉRÍTÉSES (kék vagy piros) BÉRLET VÁSÁRLÁSÁHOZ TÖLTSE KI AZ ALÁBBI ŰRLAPOT:

A VÁSÁRLÓ ADATAI:

Irányítószám; település; utca; házszám

Nem szükséges megadni, de megkönnyíti az ügyintézést probléma esetén.

6. BÉRLET IDŐSZAK KIVÁLASZTÁSA (kötelező): Válassza ki, hogy melyik hónapokra kéri a bérletet. (pl március - vagy több havi bérlet esetében pl.: március-december) FONTOS: a havi bérletek tárgyhónapokra érvényesek, nem a vásárlás időpontjától számolódik az érvényesség! Minden havi bérlet a tárgyhónap első napjától a következő hónap 5.-e éjfélig érvényes - függetlenül attól, hogy a tárgyhónap melyik napján vásárolja! (Pl a március hónapra szóló bérlet április 5.-ig használható, akkor is, ha március 1.-én de akkor is, ha pl. március végén vette meg!) Legfeljebb 2020. december 31.-ig tudjuk kiadni az idén! Több hónapot is megvásárolhat, de vegye figyelembe, hogy kedvezményt nem tud érvényesíteni!

Válassza ki, hogy milyen bérletet szeretne! Ha a forgalmi engedélyben nem természetes személy szerepel, mint tulajdonos vagy üzemben tartó, abban az esetben csak közületi bérletet tudunk készíteni Önnek!

Csak akkor töltse ki, ha a számlázási cím nem egyezik meg a fent megjelölt tulajdonos adataival! Vállalkozás, egyéni vállalkozó esetében szükséges az adószám feltüntetése is! Amennyiben nem ad meg adószámot, abban az esetben a számla arra a névre kerül kiállításra, amelyiket a rendszerben eredetileg nyilvántartjuk!

Irányítószám; település; utca; házszám

Vállakozás, egyéni vállalkozó esetében szükséges az adószám feltüntetése is!

11. Új bérlet vásárlásakor, amennyiben az adott jármű nem szerepel a nyilvántartásunkban szükséges lehet a forgalmi engedély másolatát feltölteni! A forgalmi engedélynek csak az első oldalát kell elküldeni, a rendszámmal és a tulajdonos adataival!

engedélyezett fájlformátumok (jpg, jpeg, png, gif, pdf)