AZ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGRÓL ÉS AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXII. TV. 1. SZ. MELLÉKLET III.2 PONTJA SZERINTI ÖSSZESÍTETT ADATOK

Létszámra és személyi juttatásokra vonatkozó összesített adatok:

Korábbi adatok: