KÖZÉRDEKŰ ADATOK

I. Szervezeti, személyzeti adatok

  1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
  2. A felügyelt költségvetési szervek
  3. Gazdálkodó szervezetek
  4. Közalapítványok
  5. Lapok
  6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
  7. Költségvetési szervek

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre (jogszabályok, szabályzatok, hatósági határozatok)
  2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
  3. Közszolgáltatások
  4. A szerv nyilvántartásai
  5. Nyilvános kiadványok
  6. Döntéshozatal, ülések
  7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
  8. Pályázatok
  9. Hirdetmények
  10. Közérdekű adatok igénylése
  11. Közzétételi listák
  12. Közérdekű adatok hasznosítása
  13. Közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítása

III. Gazdálkodási adatok

  1. A működés törvényessége, ellenőrzések
  2. Költségvetések, beszámolók
  3. Működés