A TÁRSASÁG FELADATÁT, HATÁSKÖRÉT ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK

  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  – Ptk
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról – Infotv.
  • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről – Kbt tv
  • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete – GDPR
  • 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
  • 2023. évi XXV. törvény a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról
 
A többi dokumentum feltöltés alatt
 
 

SZABÁLYZATOK

  • Szervezeti és működési szabályzat. Hatályos: 2020.02.06. napjától. (PDF
  • Adatvédelmi szabályzat. Hatályos: 2018.12.09. napjától (PDF

Kérés esetén a Szervezeti és működési szabályzatban található bármely szabályzat rendelkezésre bocsátható.