KÖZÉRDEKŰ ADATOK ARCHÍVUMA

Közzétételi lista a 2011. évi CXII. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 1. számú melléklete alapján:

KÖZÉRDEKŰ ADATOK ARCHÍVUMA - ADATVÉDELEM

MEGNEVEZÉSARCHÍV ADAT LETÖLTÉSE
A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Adatvédelmi szabályzataLetöltés
II.6.: A közfeladatatott ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai:
(Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával)
Letöltés
II.13.: A közérdekű adatok megismerésére irányuló igényeket intéző szervezeti egység neve, elérhetősége, adatvédelmi felelős neve:
(Az előző állapot törlendő)
Letöltés
II.14: A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:
(Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával)

II.15.: A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:
(Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával)
Letöltés

KÖZÉRDEKŰ ADATOK ARCHÍVUMA - GAZDÁLKODÁS

MEGNEVEZÉSARCHÍV ADAT LETÖLTÉSE
III.1.: A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolója:
(A közzétételt követő 10 évig)
2012Letöltés
2013Letöltés
2014Letöltés
2015Letöltés
2016Letöltés
2017Letöltés
2018Letöltés
2019Letöltés
2020Letöltés
2021Letöltés
III.2.: A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok:
(A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával)
2021. I. negyedévLetöltés
2021. II. negyedévLetöltés
2021. III. negyedévLetöltés
2021. IV. negyedévLetöltés
2022. I. negyedévLetöltés
2022. II. negyedévLetöltés
2022. III. negyedévLetöltés
2022. IV. negyedévLetöltés
2023. I. negyedévLetöltés
2023. II. negyedévLetöltés

ARCHÍVUM: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2.§. (1)-(2) bekezdése szerinti közzétételi adatok:*

2021. II. negyedévLetöltés
2021. III. negyedévLetöltés
2022. I. negyedévLetöltés
2022. II. negyedévLetöltés
2022. III. negyedévLetöltés
2023. I. negyedévLetöltés
2023. III. negyedévLetöltés
2024. 1.Letöltés
2024. 2.Letöltés
2024. 3.Letöltés

ARCHIVÁLT ÁLLÁSAJÁNLATOK