KÖZÉRDEKŰ ADATOK ARCHÍVUMA

Közzétételi lista a 2011. évi CXII. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 1. számú melléklete alapján:

KÖZÉRDEKŰ ADATOK ARCHÍVUMA - ADATVÉDELEM

MEGNEVEZÉSARCHÍV ADAT LETÖLTÉSE
A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Adatvédelmi szabályzataLetöltés
II.6.: A közfeladatatott ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai:
(Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával)
Letöltés
II.13.: A közérdekű adatok megismerésére irányuló igényeket intéző szervezeti egység neve, elérhetősége, adatvédelmi felelős neve:
(Az előző állapot törlendő)
Letöltés
II.14: A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:
(Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával)

II.15.: A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:
(Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával)
Letöltés

KÖZÉRDEKŰ ADATOK ARCHÍVUMA - GAZDÁLKODÁS

MEGNEVEZÉSARCHÍV ADAT LETÖLTÉSE
III.1.: A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolója:
(A közzétételt követő 10 évig)
2011Letöltés
2012Letöltés
2013Letöltés
2014Letöltés
2015Letöltés
2016Letöltés
2017Letöltés
2018Letöltés
2019Letöltés
2020Letöltés
2021Letöltés
III.2.: A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok:
(A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával)
2021. I. negyedévLetöltés
2021. II. negyedévLetöltés
2021. III. negyedévLetöltés
2021. IV. negyedévLetöltés
2022. I. negyedévLetöltés
2022. II. negyedévLetöltés
2022. III. negyedévLetöltés
2022. IV. negyedévLetöltés
2023. I. negyedévLetöltés