Közzétételi lista a 2011. évi CXII. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 1. számú melléklete alapján:

KÖZÉRDEKŰ ADATOK - ADATVÉDELEM ÉS GAZDÁLKODÁS - Közzétételi lista a 2011. évi CXII. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 1. számú melléklete alapján:*

MEGNEVEZÉSADAT LETÖLTÉSE
A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Adatvédelmi szabályzataLetöltés
II.6.: A közfeladatatott ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai:Letöltés
II.13.: A közérdekű adatok megismerésére irányuló igényeket intéző szervezeti egység neve, elérhetősége, adatvédelmi felelős neve:
(Az előző állapot törlendő)
Letöltés
II.14: A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:
(Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával)

II.15.: A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:
(Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával)
Letöltés
III.1.: A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolója:
Letöltés
III.2.: A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok:Letöltés

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2.§. (1)-(2) bekezdése szerinti közzétételi adatok:*

2023. III. negyedévLetöltés

* Az egyes menüpontok alatt található közzétételi adatok aLetöltés ikonra kattintva letölthetőek .pdf formátumban

Szervezeti ábra