PARKOLÁSI PÓTDÍJ ÜGYINTÉZÉS

2: Parkolási pótdíjjal kapcsolatos észrevétel benyújtása elektronikus űrlapon (legkésőbb 15 napon belül esedékes)

Amennyiben észrevételt nyújt most be, kérjük ne fizesse be a pótdíjat akkor sem, ha a 15 nap közben eltelne, mert a befizetett pótdíj visszafizetésére nincs lehetőség! Az ügyintézés időtartama: 2-4 hét, ezért kérjük várja meg az  e-mailben az eljárás lezárásáról szóló értesítésünket!

 • A pótdíj felülvizsgálata abban az esetben lehetséges, amennyiben annak kihelyezését követően 5 percen belül Ön igazolhatóan megfizette a várakozási díjat parkolószelvény vagy parkolási bérlet megvásárlásával esetleg mobilfizetés sikeres indításával.
 • Ezen felül bizonyos esetekben az automata meghibásodása is okot adhat a felülvizsgálatra, azonban ez csak akkor lehetséges, ha a meghibásodás bejelentését megtette az ingyenesen hívható 06-80-62-88-88 telefonszámon.
 • Kérjük vegye figyelembe, hogy az automata meghibásodása önmagában nem mentesíti a várakozási díj megfizetése alól, mivel azt mobilparkolási szolgáltatással is ki lehet egyenlíteni hosszú idő óta.
 • Ugyanígy, amennyiben a mobilparkolás műszaki hiba miatt nem elérhető, Önnek kötelesége más módon – parkolószelvény automatában történő megvásárlásával – megfizetnie a várakozási díjat!
 • A mobilparkolás használatának késedelmét minden esetben alá kell támasztani!
 • Igazolás céljából töltse fel a megvásárolt parkolójegyről készített fotót, vagy ha mobilparkolással vette meg a jegyet, jelezze az alábbi  űrlapon az erre szolgáló mezőben.
  Fontos: az Ön által elküldött indító SMS önmagában nem elegendő, mivel a parkolás csak akkor tekinthető érvényesnek, amennyiben azt visszaigazolta a szolgáltató. Ha nem kapott visszaigazolást, vagy a kapott visszaigazolás nem a parkolás elindítását igazolta vissza, hanem pl. egy hibaüzenet érkezett, és ezt Ön figyelmen kívül hagyta, abban az esetben a pótdíj csak méltányossági alapon törölhető, amennyiben más körülmény ezt lehetővé teszi.
 • 5-10 perc közötti jegyvásárlás esetén kizárólag méltányossági alapon kérheti a pótdíj eltörlését a megfelelő indoklással. 10 percet meghaladó időtartam esetén a kérelem pozitív elbírálása nem lehetséges!
 •  NEM BÍRÁLUNK EL KÉRELEMET, HA ÖNNEK KORÁBBI PARKOLÁSI PÓTDÍJ TARTOZÁSA VAN,
 •  ILLETVE HA RENDSZERESEN KAP PÓTDÍJAT – FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZOKAT BEFIZETTE VAGY SEM.

PARKOLÁSI PÓTDÍJ ÉSZREVÉTEL BENYÚJTÁSA

A piros csomagban található "FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS PARKOLÁSI PÓTDÍJ MEGFIZETÉSÉRE" című nyomtatványon szereplő adatokat kérjük megadni ebben a szakaszban:

Kérjük, ellenőrizze, hogy a piros csomagban található "FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS PARKOLÁSI PÓTDÍJ MEGFIZETÉSÉRE" című nyomtatványon valóban az Ön autójának a rendszáma van feltüntetve! Bizonyos esetekben megpróbálhatják más személyek a pótdíjat idegen autóra áthelyezve mentesülni a fizetési kötelezettség alól!

Írja be a gépkocsira kihelyezett pótdíj csomagban található "FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS" nevű nyomtatvány sorszámát (7 jegyű szám), melyet a szalag középső részén az autója rendszáma felett találhat meg.

A csomagban található "FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS PARKOLÁSI PÓTDÍJ MEGFIZETÉSÉRE" nyomtatványon található adat, azaz a "PARKOLÁS IDŐPONTJA": ÉV, HÓNAP, NAP.

A csomagban található "FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS PARKOLÁSI PÓTDÍJ MEGFIZETÉSÉRE" nyomtatványon található adat, azaz a "PARKOLÁS IDŐPONTJA": ÓRA:PERC Kiválaszthatja a mezőre kattintva a legördűlő listából, ami percenkánt ad erre lehetőséget de beírhatja közvetlenül is. Ebben az esetben a formátum kötelező: ÓÓ:PP (Például: 13:09 )

Az indoklás legyen rövid: Pl: "Pénzváltás miatt később vettem jegyet". Felhívjuk figyelmét, hogy a kérelmében foglaltak ellenőrzésére igénybe vehetünk a helyszínen készült képfelvételeket és más bizonyítási eszközöket. Továbbá kérhetünk Öntől további adatokat, amelyek megtagadása vagy átadásának akadályozása esetén kérelmét elutasítjuk.

Ha eltévesztetette a rendszámot a mobilparkolás indításakor kérjük, itt jelezze. Írja be a hibásan begépelt rendszámot és a helyes rendszámot is!

Jogi tájékoztatás

Tájékoztatjuk, hogy a mozgáskorlátozott parkolási igazolványok használatát és annak szabályszerűségét a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. parkolási üzletága fokozottan ellenőrzi, mivel az azzal történő visszaélést a törvény szigorúan bünteti! A parkolási igazolvány birtokban tartására vonatkozó fontosabb szabályok:
  • A jogosultat szállító jármű vezetője az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet.
  • Használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött kell elhelyezni oly módon, hogy előlapja a hatályosság és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen.
  • Az igazolvány nem adható át használatra az arra jogosulatlan személynek.
  • Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni.
  • Amennyiben a jogosult maga él vissza az igazolvány biztosította kedvezményekkel, az igazolványt vissza kell vonni, és a visszavonástól számított egy évig részére új igazolvány nem állítható ki.

Szabályozza: "218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról"

Fenti jogszabály 11. § (5) bekezdése szerint: "A parkolóhelyek rendeltetésszerű használatának ellenőrzésére feljogosított szervezet jogosult az igazolvány érvényességét is ellenőrizni. Az igazolvánnyal való visszaélés gyanúja esetén az ellenőrzésre feljogosított szervezet köteles értesíteni az eljáró szervet."

Tájékoztatjuk, hogy a térfigyelő kamerák felvételeit adatigénylés során ki lehet kérni annak megállapítására, hogy a mozgáskorlátozott személy valóban a járműben tartózkodott-e az adott időben. Amennyiben ennek ellenkezője bizonyítható, akkor hivatalból rendőrségi (büntető) feljelentést kell tennünk a jármű vezetője és a kártya birtokosa ellen is visszaélés okirattal bűncselekmény gyanúja miatt.

A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa közokiratnak minősül, az azzal történő visszaélés bűntett, és legfeljebb 3 év szabadságvesztéssel büntetendő.

Jogszabályi helyek:

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény ( a továbbiakban: Btk.) 342. § (1) bekezdés b) pontja szerint „Aki b) hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi közokiratot felhasznál, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 1. § (1) bekezdése szerint:

„A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány) olyan közokirat és a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben meghatározott biztonsági okmány, amely a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 51/A. §-ában felsorolt kedvezmények igénybevételére való jogosultságot igazolja."

Dokumentumok feltöltése:

AMIT NEM KÉRÜNK:

 • Fizetési felszólítás vagy a csekk, amit a csomagban találhat
 • Egyéb, nem az esethez köthető dokumentum, pl személyi igazolvány vagy forgalmi engedély
A kérelme alátámasztásához itt tölthet fel legfeljebb 3 db dokumentumot, képet. Használható fájlformátumok: png, jpg, jpeg, gif, bmp, pdf, doc, docx, xls, xlsx

A mozgáskorlátozott parkolási engedély utólagos bemutatásakor kérjük csatolja a parkolási igazolvány mindkét oldalának másolatát!