A Társaság feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük a Számviteli Beszámolóban (pdf), illetve a beszámoló részét képező Kiegészítő Mellékletben találhatóak.