KÖZÉRDEKŰ ADATOK ARCHÍVUMA

Közzétéeli lista a 2011. évi CXII. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 1. számú melléklete alapján:

Megnevezés

Archívum*

Adatvédelmi szabályzat MEGTEKINTÉS
II.6.: A közfeladatatott ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai:
(Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával)
 
II.13.: A közérdekű adatok megismerésére irányuló igényeket intéző szervezeti egység neve, elérhetősége, adatvédelmi felelős neve:
(Az előző állapot törlendő)
 
II.14: A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:
(Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával)
II.15.: A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:
(Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával)
III.1.: A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolója:
(A közzétételt követő 10 évig)
III.2.: A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok:
(A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával)

* Az egyes menüpontok alatt található közzétételi adatok a “MEGTEKINTÉS” vagy “LETÖLTÉS” linkre kattintva megtekinthetőek és/vagy letölthetőek .pdf formátumban